Posted on Leave a comment

SDC heeft beleidsregels voor dergelijke situaties en zal binnen een redelijke termijn reageren op verzoeken hieromtrent

SDC heeft beleidsregels voor dergelijke situaties en zal binnen een redelijke termijn reageren op verzoeken hieromtrent

Gegevensbewaring Gegevensopslag en -beveiliging SDC maakt gebruik van gegevenshostingserviceproviders inside de- Verenigde Staten om verzamelde informatie te hosten durante we gebruiken technische maatregelen om alle gegevens te beveiligen

Ondanks de grondige beveiligingsmaatregelen en -garanties die SDC implementeert om gegevens te beschermen, is actually geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar durante vanwege de inherente aard van het websites kan SDC niet garanderen dat gegevens, tijdens verzending through het web sites regarding wanneer opgeslagen op onze systemen off anderszins during the ons beheer zitten, absoluut veilig zijn voor indringing doorway anderen. Neem get in touch with op found voor meer informatie.

Hoelang i gegevens bewaren Hoelang we de- gegevens perish we over you verzamelen bewaren, try afhankelijk van het sort of informatie, zoals hieronder into the meer detail wordt beschreven. Na een bepaalde tijd zullen i ons uiterste most readily useful doen om uw gegevens te verwijderen away from, als dat niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de informatie was opgeslagen inside the back-uparchieven), zullen we uw informatie veilig bewaren durante isoleren voor verder gebruik youngster verwijderen mogelijk are. Gebruikersaccountgegevens: i bewaren gebruikersgegevens totdat de Gebruiker zijn from haar account(s) verwijdert, waarna i de gegevens bewaren child ninety dagen nadat het membership verwijderd was. Inside the het bijzonder: e-mail, beheerdersnotities, IP’s, toegangsgeschiedenis, betalingsgeschiedenis durante bijnaam. SDC helpt bij het onderhouden en herstellen van gegevens zodra de- situatie was verholpen. Een account werd per ongeluk doorway Gebruikers verwijderd. In een dergelijk geval kan SDC gegevens voor Gebruikers herstellen. Verschillende systemen voor gegevensopslag durante straight back-ups hebben een verschillend levenscyclusbeleid dat maximaal ninety dagen wordt aangehouden. Onze databaseback-ups zijn bijvoorbeeld gecodeerd, incrementeel durante hebben na 29 dagen een volledig nieuwe cyclus. Het try onmogelijk om gebruikersgegevens inside the gecodeerde incrementele back-ups inside the real time te wissen. SDC kan ook bepaalde gebruikersgegevens opslaan om ons te houden aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen, onze overeenkomsten te handhaven, bedrijfsactiviteiten te ondersteunen en onze diensten te blijven ontwikkelen en verbeteren. Into the de gevallen dat i informatie bewaren voor verbetering en ontwikkeling van onze Diensten, ondernemen i stappen om informatie te elimineren pass away specifieke gebruikers head identificeert, dentro de gebruiken i de informatie alleen om collectieve inzichten more het gebruik van onze Diensten te krijgen, niet om specifiek persoonlijke kenmerken over Gebruikers te analyseren. De informatie die u deelt op de Diensten: als het gebruikersaccount are gedeactiveerd from uitgeschakeld, blijven sommige gebruikersgegevens en de inhoud die home gebruikers zijn verstrekt aanwezig zodat andere leden from andere gebruikers de Diensten volledig kunnen gebruiken. We blijven bijvoorbeeld opmerkingen dentro de inhoud weergeven die you hebt verstrekt aan community forums. SDC bewaart gebruikersgegevens youngster ninety dagen na het annuleren van het account voor het geval dat Gebruikers binnen dat tijdsbestek hun abonnement opnieuw willen verlengen.

SDC handhaaft deze praktijk vanwege de volgende reden: In the het geval dat het gebruikersaccount gecompromitteerd is actually dentro de opzettelijk wordt verwijderd

Marketing- dentro de promotiegegevens: als Gebruikers hebben gekozen dentro de toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van income- en promotionele e-e-mails van SDC, behouden i gegevens more de- marketingvoorkeuren van Gebruikers, tenzij specifiek wordt gevraagd om dergelijke twoo apk informatie te verwijderen. SDC bewaart informatie pass away are afgeleid van cookies en andere trackingtechnologieen voor een redelijke dentro de specifieke periode vanaf het time dat dergelijke informatie werd aangemaakt.

Beveiliging Wij nemen de beveiliging van uw gegevens zeer serieus op SDC. Omdat transparantie een van de principes is waarop ons bedrijf was gebouwd, proberen we zo duidelijk durante unlock mogelijk te zijn over de manier waarop i came across beveiliging omgaan. Onze beveiligingspraktijken worden hier gepubliceerd (hook up naar pagina Beveiligingspraktijken) Leeftijdbeperking. SDC staat het gebruik van onze Diensten regarding Sites niet toe aan personen jonger dan de wettelijke leeftijd for the de- toekomstige staat dentro de homes van de Gebruiker. SDC zal de grootst mogelijke inspanning leveren om het gebruik van onze Site home iedereen perish niet ouder try dan de wettelijke leeftijd te verbieden. Mocht SDC vernemen dat iemand onder pass away lokaal wettelijke leeftijd ons onwettig persoonlijke gegevens heeft verstrekt, dan zal SDC de- nodige stappen ondernemen om dergelijke informatie te verwijderen. SDC is strikt een op volwassenen gerichte service dentro de het are alle minderjarigen verboden om alle aangeboden diensten te gebruiken.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *